2.10. Програма лояльності

2.10. Програма лояльності.
Програма лояльності А-Банку (далі - Програма) призначена для Клієнтів А-Банку (далі - Банку), які уклали Договір про надання банківських послуг (далі - Клієнти) шляхом підписання заяви у відділенні Банку про приєднання до публічної оферти, що містить умови і правила надання послуг банком і його партнерами, та підтвердили згоду приймати участь у Програмі в мобільному додатку ABank-24 в меню "Кешбек" або вибравши категорії в повідомленні від Банку.


2.10.1. Загальні положення Програми
2.10.1.1. Ця Програма призначена для підвищення лояльності клієнтів до продуктів Банку, мотивації Клієнтів на вчинення більшої кількості транзакцій в торгово-сервісній мережі з використанням Картки, безготівкових платежів і відмови від використання готівкових грошових коштів в щоденних розрахунках.
2.10.1.2. В рамках Програми Банк нараховує Клієнту бонуси за операції з використанням Картки (її реквізитів).
2.10.1.3. Бонус - умовна одиниця, яка зараховується на бонусний рахунок Клієнта і списується з бонусного рахунку на вимогу Клієнта. Бонуси не мають готівкового (грошового) виразу та не є електронними грошовими коштами і не виконують функцію електронних грошових коштів або будь-якого іншого виду грошових коштів. Бонуси не є товаром та не продаються за оплату Клієнту. Графічне вираження умовної одиниці (бонусу) в мобільному додатку - ігрн (може виражатися символом - ​ ₴ )​ .
2.10.1.4. Бонусний рахунок – сукупність облікових та інформаційних даних про Клієнта в системі, наданих йому Банком, кількості нарахованих та списаних бонусів у поточному балансі бонусів на віртуальному рахунку. Бонусний рахунок відкривається на ім'я Клієнта.
2.10.2. Порядок вибору Категорії в Програмі:
2.10.2.1. Вибір Категорій доступний всім Клієнтам у мобільному додатку, які підпадають під діючі Правила Програми (далі — Правила Кешбеку), які розміщені на сайті А-банку та в ABank-24.
2.10.2.2. Перелік Категорій та розмір бонусу Клієнта в кожній Категорії визначається Банком в односторонньому порядку та може змінюватися Банком щомісячно.
2.10.2.3. На початку місяця, Клієнту пропонується перелік Категорій, серед яких Клієнт може обрати дві Категорії (або іншу кількість категорій, якщо це передбачено Програмою), за якими буде отримувати відповідні бонуси. Банк може додавати постійно діючі категорії.
2.10.2.4. Обрані Клієнтом категорії активні до останнього дня місяця, в якому Клієнт їх обрав.
2.10.3. Види бонусів
2.10.3.1. Бонуси нараховуються на бонусний рахунок Клієнта пропорційно вартості операцій/покупок, здійснених Клієнтом, з урахуванням умов Договору, з розрахунку 1 (один) бонус = 1 грн. (одна гривня).
2.10.3.2. Бонуси за здійснення операцій з використанням Картки поділяються залежно від типу категорії. Категорії покупок визначаються Банком по MCC (групи товарів) або зв'язці МСС та Merchant Name (унікальні мережі магазинів), які прив’язані торгово-сервісній організації її банком-еквайром. Перелік MCC категорій або зв'язок МСС та Merchant Name можуть бути змінені Банком на власний розсуд. Категорії визначаються Банком і доводяться до відома Клієнтів в Мобільному додатку або на сайті Банку. Тип операції визначається Банком за датою здійснення операції.
2.10.3.3. Банк не нараховує бонуси за наступні видаткові та прибуткові операції, здійснені з використанням Картки:
● будь-які операції поповнення Карти Клієнта
● отримання грошових коштів в банкоматах і в касах кредитних організацій;
● видаткові операції, які не відображені в Правилах Кешбеку.
● переказ грошових коштів з Картки Клієнта (в тому числі банківські перекази, перекази за
реквізитами картки іншого банку і інші типи переказів);
● операції з наступними МСС: 4812, 4813, 4814, 4816, 4829, 4900, 6012, 6050, 6051, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6536, 6537, 6538, 6540, 7299, 7311, 7372, 7399 , 7995, 8999.
Банк не несе відповідальність за некоректне надання інформації про тип операції, що надається торгово-сервісною організацією та її банком-еквайром.
2.10.3.4. Бонуси й права, надані Клієнту, не можуть бути продані, передані, відступлені третій особі або використані інакше ніж відповідно до Договору.
2.10.3.5. “Кешбек від А-Банку” є окремою категорією бонусів, які нараховуються у разі:
- укладання з Банком Договору новим Клієнтом, який отримав запрошення від іншого Клієнта;
- надання запрошення Клієнтом іншій фізичній особі, яка ним скористалася та уклала Договір з Банком.2.10.4. Порядок нарахування і списання бонусів.

2.10.3.6. "Партнерський кешбек" є окремою групою категорій бонусів, які нараховуються у разі проведення операцій/покупок в мережі магазинів партнера. Мережа визначається Банком згідно Merchant Name, які прив’язані торгово-сервісній організації її банком-еквайром. Перелік Merchant Name можуть бути змінені Банком на власний розсуд. Категорії визначаються Банком і доводяться до відома Клієнтів в Мобільному додатку або на сайті Банку. Тип операції визначається Банком за датою здійснення операції. Банк має право, при відмові партнера від відшкодування бонусів клієнтові, не зараховувати бонуси клієнту та/або здійснити повернення зарахованих коштів (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) шляхом безакцептного (договірного) списання Банком з Поточного рахунку суми нарахованих бонусів.

2.10.3.7. Нарахування кешбеку за послугою “Трансфер-бонус”.
2.10.3.7.1 “Трансфер-бонус” (далі — Трансфер-бонус)  -  група бонусів, які нараховуються за поповнення Клієнтом власної картки, емітованої Банком, шляхом переказу на неї грошових коштів через касу Банку або з картки/рахунку іншого банку та оформлення вкладу “Онлайн” на суму більше 10 тис.грн, за умови, якщо таке оформлення вкладу здійснено протягом 2 календарних днів з дня поповнення картки/рахунку Банку (мається на увазі день до відкриття вкладу і день відкриття вкладу).

2.10.3.7.2. Правила нарахування Трансфер-бонусу:
- при поповненні картки “Універсальна” / ”Зелена” з картки/рахунку іншого банку бонус нараховується в розмірі 0,621118%;
- при поповненні картки для виплат (в т.ч. віртуальної картки) з картки/рахунку іншого банку бонус нараховується в розмірі 1,242236%;
- при поповненні картки для виплат (в т.ч. віртуальної картки) в касі А-Банку бонус нараховується в розмірі 0,621118%;
Якщо сума вкладу менша за суму поповнення / переказу на картку — Трансфер-бонус розраховується з суми вкладу, якщо сума вкладу більше суми поповнення / переказу на картку - Трансфер-бонус розраховується з суми поповнення / переказу на картку.
- при переоформленні вкладу Online строком на 3 або 6 місяців в день розірвання або на наступний день на вклад Online строком на 12 місяців, бонус нараховується в розмірі 0,3% від суми вкладу на 12 місяців. Сума нового вкладу Online від 10 тис. грн і не менше 90% від суми розірваного.
2.10.3.7.3. Зарахування Трансфер-бонусу здійснюється на бонусний рахунок клієнта по картці “Універсальна Голд” з PayPass / "Зелена".
2.10.3.7.4. Нарахування Трансфер-бонусу здійснюється одноразово за кожний новий вклад на наступний день після відкриття цього вкладу (а після налаштування автоматичного нарахування).

2.10.3.8. Нарахування кешбеку за послугою “Швидка готівка”.
2.10.3.8.1  Кешбек за послугою “Швидка готівка” - це програма лояльності, яка дає можливість повернути витрачену частину коштів, заохочуючи до користування послугою “Швидка готівка”.
2.10.3.8.2. Правила нарахування кешбеку за послугою “Швидка готівка”:
- оформити послугу “Швидка готівка” (за тарифом Лояльний зі ставкою 75% річних);
- внести перший платіж по кредиту за графіком погашення.
Впродовж трьох робочих днів після розподілення планового платежу кошти за програмою “Кешбек” будуть зараховані на бонусний рахунок клієнта у розмірі 2% від суми отриманого кредиту але не більше 500,00 гривень.
2.10.3.8.3. Зарахування кешбеку за послугою "Швидка готівка" здійснюється на бонусний рахунок клієнта по картках “Універсальна Голд” з PayPass або "Зелена".
2.10.3.8.4. Кешбеку за послугою “Швидка готівка” не нараховується у випадку:
- відмови Клієнта від отримання кредиту;
- договір закрито до першого планового платежу;
- в дату першого планового платежу внесено на рахунок суму достатньої для повного погашення угоди;
- сума планового платежу внесена після дати планового платежу за графіком.

2.10.4.1. Сума бонусів розраховується за фактом обробки Банком операцій і зараховується на бонусний рахунок Клієнта.
2.10.4.2. При розрахунку бонусів, сума операції множиться на коефіцієнт для даної операції відповідно до обраної категорії. Коефіцієнт категорії доступний для перегляду в додатку в меню програми лояльності.
2.10.4.3. Сума бонусів округлюється до цілого числа в меншу сторону, і така сума нараховується Клієнту на бонусний рахунок.
2.10.4.4. Після обробки операцій і до формування виписки, в яку ці операції включаються, здійснюється розрахунок бонусів. Бонуси можуть бути використанні Клієнтом після формування виписки та досягнення не менше чим 100 (сто) бонусів для виведення картку або 1 (одного) бонуса для виведення бонусів на підтримку ЗСУ.
2.10.4.5. Максимальна сума бонусів, яка може бути нарахована протягом кожного розрахункового періоду (один календарний місяць): не більше 500 грн, за виключенням нарахування кешбеку за послугою “Швидка готівка” та Трансфер-бонусу.
2.10.4.6. Якщо розрахована сума бонусів за розрахунковий період перевищує встановлений ліміт, то сума понад ліміт не підлягає нарахуванню, за виключенням бонусу, нарахованого за послугою “Трансфер-бонус”.
2.10.4.7. Обробка повернень/відміна покупок. У разі скасування (повернення) операції купівлі сума бонусів в поточному та наступних розрахункових періодах зменшується на суму операції, помножену на коефіцієнт бонусів, діючий на день скасування (повернення).
2.10.4.8. Списання бонусів:
2.10.4.8.1. Здійснюється при виявленні випадків:
● зловживання Програмою;
● порушення правил Програми;
● некоректного зайвого нарахування.
2.10.4.8.2. Сума списання не може перевищувати суму бонусів, нараховану за розрахунковий період.
2.10.4.8.3. Період активності бонусів на бонусному рахунку - до кінця дії Програми або до закриття усіх платіжних карток Клієнта.
Невикористані бонуси протягом даного періоду анулюються і відновленню не підлягають.
2.10.4.8.4. Банк не несе відповідальності за неотримання або нерозуміння Клієнтом інформації про припинення/призупинення програми лояльності, якщо повідомлення було розміщено на сайті Банку a-bank.com.ua. У разі скасування програми лояльності, Клієнт має право на списання бонусів до дати скасування програми лояльності. Бонуси, що залишилися на бонусному рахунку Клієнта після дати скасування програми лояльності, анулюються. 
2.10.4.8.5. Анулювання Бонусів Клієнта можлива за рішенням Банку. Банк має право не повідомляти Клієнту причину свого рішення. Така операція не вважається доходом Банку.
2.10.5.1. Повідомлення Клієнта
2.10.5.1. Повідомлення Клієнта про доступну суму бонусів проводиться в Мобільному додатку Банку в розділі з інформацією по нарахуванню бонусів в різних категоріях.
2.10.6.1 Порядок використання бонусів
2.10.6.1. Бонуси у разі звернення Клієнта можуть бути зараховані Банком на картковий рахунок Клієнта, у разі досягнення балансу на бонусному рахунку не менш як 100 бонусів, та в подальшому використані Клієнтом. У випадку досягнення балансу від 1 бонуса, бонуси можуть бути переведені на підтримку ЗСУ за заявою клієнта в мобільному додатку АБанк24.
2.10.6.2. Під час зарахування бонусів на картковий рахунок Клієнта або переведення бонусів на підтримку ЗСУ, Банк, виконуючи функцію податкового агента, утримує податки та обов’язкові платежі та перераховує їх до бюджету в розмірі та порядку, визначеному чинним законодавством України​.
2.10.7.1. Інші умови
2.10.7.1. Відповідальність Банку перед Клієнтом за порушення умов цієї Програми обмежується в разі будь-якої претензії, пов'язаної з нарахуванням бонусів, нарахуванням належної суми бонусів Клієнту.
2.10.7.2. Банк має право вносити зміни і доповнення в умови цієї Програми в односторонньому порядку шляхом розміщення нової редакції правил Програми на сайті Банку. Додатково Банк має право повідомити Клієнтів про зміну Програми шляхом надання Клієнтам маркетингових та/або інформаційних матеріалів.
2.10.7.3. Клієнт зобов'язується самостійно відслідковувати внесення змін і доповнень в дану Програму. Вчинення Клієнтом дій по використанню Картки і / або Програми після вступу в силу нової редакції цієї Програми є підтвердженням згоди Клієнта з новою редакцією Програми.
2.10.7.4. Банк сповіщає Клієнтів про проведення в рамках програми лояльності спеціальніх акцій для Клієнтів та їхні умови шляхом розміщення відповідної інформації на сайті Банку або в мобільному додатку або іншім доступним для Клієнта способом на вибір Банку.
2.10.7.5. Банк має право виключити будь-якого Клієнта з числа учасників цієї Програми без попередження,якщо Клієнт не дотримується умов цієї Програми та / або здійснює шахрайські дії, і / або зловживає будь-якими привілеями і / або заохоченнями, наданими Клієнту в рамках цієї Програми, і / або надає інформацію, що вводить в оману, або неправильні відомості. У разі припиненням участі Клієнта в Програмі по зазначеним вище підставами бонуси даного Клієнта анулюються.
2.10.7.6. Клієнти нерезиденти не приймають участі у програмі лояльності.
2.10.7.7. У разі зловживання привілеями Програми з боку Клієнтів (наприклад, встановлення ПОС-терміналу або зміни його MCC (групи товарів) не через економічну доцільність, а для одержання додаткового кешбека; або використання Клієнтом службового положення для проведення покупок для інших покупців тощо) Банк має право:
- анулювати попередньо нараховані бонуси; та/або
- виключити Клієнта з числа учасників цієї Програми; та/або
- заблокувати картку Клієнта.
2.10.7.8. У випадку, якщо бонуси, нараховані в результаті зловживання привілеями Програми, за зверненням Клієнта були зараховані на поточний рахунок Клієнта, останній доручає Банку здійснити повернення зарахованих коштів (з урахуванням сплаченого до бюджету податку з доходів фізичних осіб та військового збору) шляхом безакцептного (договірного) списання Банком з Поточного рахунку суми нарахованих бонусів.