2.1.2 Операції та платежі

 

1. Які правила проведення операцій з використанням платіжних операцій?

1.1. Карткою має право користуватися тільки Клієнт. Використання Картки у торговельній точці та у пункті видачі готівки повинне здійснюватися у присутності Клієнта.

1.2. Операції з використанням платіжної картки та / або її реквізитів можуть здійснюватися як з авторизацією, так і без. Авторизація виконується у випадках, передбачених правилами Платіжної Системи, при цьому сума операції в момент Авторизації може відрізнятися від суми операції на момент обробки Банком Реєстру операцій.

1.3. Дата обробки Банком операцій за Платіжними картками може не збігатися з датою її здійснення клієнтом. Граничний строк проведення платежу встановлюється відповідною платіжною системою.

1.4. Операції, що здійснюються з використанням Платіжної картки, з введенням відповідного ПІН-коду або з введенням коду, наданого Банком в рамках технології 3D-Secure, або операції, що здійснюються з використанням Платіжної картки без введення ПІН-коду, або з використанням реквізитів Платіжної картки, або з використанням аутентифікаційних даних, у тому числі в Мобільному додатку, - визнаються підтвердженими Клієнтом та ініційованими ним власноруч.

1.5. За здійснення операцій з використанням Платіжної картки та / або її реквізитів та інших операцій в рамках Договору Банк отримує винагороду відповідно до Тарифів . Винагорода сплачується Клієнтом у валюті Кредиту або у валюті операції.

1.6. Клієнт може здійснювати погашення Заборгованості за Договором шляхом перерахування грошових коштів або іншими способами відповідно до законодавства України.

1.7. Клієнт зобов'язується відшкодовувати всі витрати, понесені Банком в результаті використання Клієнтом Платіжної картки з порушенням умов Договору та вимог законодавства України. Оплата Клієнтом зазначених витрат може здійснюватися за рахунок наданого Банком Кредиту.

1.8. Клієнт обмежений на здійснення платежів з поповнення рахунку мобільного/стаціонарного телефону (платіж провайдеру послуг мобільного/мережевого зв'язку) - не більше 10 000 грн на добу.

1.9. Якщо в результаті здійснення операцій в Мобільному додатку із переказу коштів з картки на картку / з картки на Рахунок за Сервісом накопичення “Скарбничка” / з Рахунку за Сервісом накопичення “Скарбничка” на картку здійснюється купівля/продаж/обмін іноземної валюти, з метою виключення розрахункових похибок, сума переказу заокруглюється:

- в бік зменшення до другого знаку після коми (в разі здійснення прибуткової операції за Поточним рахунком);

- в бік збільшення до другого знаку після коми (в разі здійснення видаткової операції за Поточним рахунком).

1.10. При зарахуванні та списанні коштів у зарубіжних торгових точках (в т.ч. на зарубіжних сайтах), сума операції може конвертуватися за умовами міжнародної платіжної системи. Сума операції конвертується у валюту Картрахунку за обмінним курсом А-Банку, що діє на дату проведення А-Банком операції, або за обмінним курсом, що встановлюється тим банком, фінансовою установою або платіжною системою і / або мережею, через які така операція проводиться. Банк не несе відповідальність за курсову різницю.

1.11. Банк має право у разі порушення Клієнтом цих Умов та правил, у разі виникнення простроченої заборгованості за карткою, заборгованості, що перевищує платіжний ліміт, овердрафта (за його наявності) або у разі виникнення ситуації, що може спричинити збиток для Банку або Клієнта (включаючи ризик несанкціонованого використання Картки), або порушення чинного законодавства:

- призупинити або припинити дію Карток(-ки), а також уживати для цього усіх необхідних заходів аж до вилучення Карток(-ки);

- відправити Клієнту повідомлення з вимогою повернення Карток(-ки) до Банку.

2. Які правила здійснення валютних операцій по картках?

2.1. Виплата вхідного переказу в іноземній валюті здійснюється на поточний рахунок Клієнта.

2.2. При надходженні Клієнту коштів в іноземній валюті, що є відмінною від валюти рахунку, Клієнт доручає Банку здійснити продаж іноземної валюти на валютному ринку України (далі - ВРУ) від імені Клієнта з відшкодуванням Банку витрат на оплату зборів, комісій та вартості наданих послуг, що діє на дату і час проведення Банком операції, і зарахувати кошти на рахунок Клієнта в національній валюті по курсу купівлі валюти Банку, що відображається в Мобільному додатку на дату зарахування коштів на рахунок Клієнта, в рамках правил і регламенту роботи Системи підтвердження угод ВРУ. Якщо в Мобільному додатку курс купівлі валют Банку не вказаний, то застосовується курс валют платіжних систем, що зазначається в Мобільному додатку, за вирахуванням 2,5%.

2.3. Банк, дотримуючись вимог нормативно-правових актів НБУ, забезпечує виконання вхідних та вихідних переказів в іноземній валюті Клієнтів за умови, що вони не пов'язані з підприємницькою, незалежною професійною та інвестиційною діяльністю Клієнтів. Банк зупиняє (повертає) вхідні та вихідні перекази в іноземній валюті у разі, якщо є підозра, що вони пов'язані зі здійсненням діяльності, забороненої чинним законодавством України (в тому числі але не виключно: перекази, пов'язані з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп'ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино, перекази, отримані в результаті купівлі та продажу однієї іноземної валюти за іншу іноземну валюту з метою отримання прибутку від зміни валютного курсу (форексні угоди), електронною валютою.

2.4. У випадку якщо на користь Клієнта надійде понад 2 вхідні перекази в іноземній валюті протягом календарного місяця або якщо сума разового вхідного переказу в іноземній валюті, щодо яких (-ої) є підозра, що вони не відповідають фінансовому стану Клієнта, або якщо вхідні перекази в іноземній валюті надходять на користь Клієнта систематично (понад 2 платежі протягом пів року поспіль) від одного платника, Клієнт зобов'язаний надати Банку документи/відомості щодо суті вхідних переказів в іноземній валюті та орієнтовного обсягу очікуваних надходжень. Сторони погодили, що електронні документи / електронні копії документів, подані Клієнтом після авторизації за допомогою каналів дистанційного обслуговування (в тому числі месенджерів та електронної пошти) є такими, що засвідчені Клієнтом простим електронним підписом, та залишаються в Банку на зберіганні.

2.5. При надходженні переказу в іноземній валюті в межах України на поточний рахунок фізичної особи від третіх осіб, Банк здійснює продаж таких надходжень на міжбанківському валютному ринку України та зараховує гривню від продажу іноземної валюти на поточний рахунок Клієнта в національній валюті.

2.5.1. В разі надходження іноземної валюти від нерезидента на користь Клієнта за договором позики, що передбачає виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів позиками, Клієнт цим доручає Банку здійснити продаж цієї валюти з його рахунку в іноземній валюті без надання заяви на продаж валюти та зарахувати кошти на рахунок Клієнта в національній валюті.

2.6. Особливості SWIFT-переказів.

2.6.1. Банк має право запропонувати Клієнтам здійснити вихідний SWIFT-переказ у іноземній валюті. В такому разі, Банк направляє Клієнту відповідне повідомлення або надає відповідний набір функцій.

2.6.2. Клієнт має право ініціювати розшук та уточнення вихідного SWIFT-переказу, для цього необхідно надати повну та точну інформацію по одержувачу коштів (найменування отримувача коштів, номер рахунку / картки), вказати точну дату відправлення переказу, початкову суму та валюту, найменування відправника коштів та номер рахунку / картки.

2.7. Особливості переказів WesternUnion

2.7.1. Клієнт має можливість здійснити вхідні або вихідні перекази в іноземній валюті через систему WesternUnion.

2.7.2. Клієнт доручає Банку здійснити оплату комісії системи WesternUnion згідно із тарифами під час ініціювання вихідного переказу в іноземній валюті шляхом безакцептного (договірного) списання коштів з поточного рахунку Клієнта в національній валюті.

3. Якщо незгоден з платіжною операцією (транзакцією) по картці?

Оскарження платіжних операцій

3.1. Клієнт має право звернутися у Банк для подання запиту на оскарження транзакції, проведеної через Міжнародну платіжну систему, у термін, встановлений Міжнародною платіжною системою, а саме - не пізніше 40 днів з моменту проведення транзакції. У виняткових випадках Банк може відмовити у веденні претензійної роботи по транзакції клієнта, якщо така можливість відсутня технічно, згідно з правилами Міжнародної платіжної системи.

3.2. Подати заявку на повернення коштів за збійною операцією клієнт може, звернувшись у будь-який зручний канал зв'язку (відділення Банку, chat-online підтримку або за телефоном 7776 (безкоштовно по Україні).

3.3. Сума комісії за оскарження ризикових транзакцій є фіксованою та складає 750 грн за 1 (одну) транзакцію, незалежно від суми та кількості транзакцій. Ризиковість транзакції визначається рішенням банку.

3.4. Банк має право утримати комісію з картки Клієнта за оскарження операції у диспутних циклах передарбітраж, арбітражний чарджбек, арбітраж, комплаєнс по платіжній картці при зверненні Банку до Міжнародної платіжної системи у випадку, якщо оскарження такої операції за попереднім прогнозом є ризиком збитку для Банку. Сума комісії утримується з картки клієнта за попереднім погодженням у випадку підтвердження збитку, розміром, що фактично понесений Банком.

3.5. Клієнт має право на отримання відшкодування за оскаржену Банком операцію у розмірі та за курсом первинного списання, але не більше за суму, оскаржену (підтверджену) в Міжнародних платіжних системах.

3.6. Звернувшись до Банку з запитом на оскарження транзакції, клієнт дає згоду на представлення своїх інтересів у Міжнародних платіжних системах шляхом надання необхідної документації від імені клієнта.

3.7. У разі виявлення Банком операцій, які були проведені з порушенням правил платіжних систем (Mastercard, VISA та ін.) за допомогою електронних платіжних засобів, Клієнт надає свою беззаперечну згоду на ведення Банком претензійної роботи з метою оскарження таких операцій.

3.8. Клієнт зобов'язаний надати на вимогу банку всі фінансові документи, що підтверджують факт здійснення транзакції. За вимогою Банку - надати листування з торгово-сервісною точкою, щодо отримання товару чи послуг. При цьому, загальна кількість усіх сторінок запиту на оскарження транзакції Клієнта (документу) не має перевищувати 15 одиниць.

3.9. У випадку, якщо кількість усіх сторінок запиту на оскарження транзакції перевищує допустиму, вказану у пункті 3.8, банк має право утримати додаткову комісію за відправлення наднормативного документу у Міжнародну платіжну систему вартістю 1 євро = 1 сторінка за кожну сторінку документу.

3.10. У разі проведення шахрайських операцій по картці через Міжнародну платіжну систему, Клієнт зобов'язаний звернутися у Банк для блокування картки не пізніше 5 робочих днів з дати проведення операції та ініціювати запит на повернення коштів.

3.11. Термін опрацювання запитів на повернення коштів за збійними операціями складає до 55 днів. У випадках, коли по фінансових претензіях отримана відмова та існує необхідність у продовженні циклу оскарження, цей термін може бути збільшений до 180 днів відповідно до правил Міжнародних платіжних систем.

3.12. Банк має право відмовити в оскарженні платіжної операції, якщо:

- вона пред'явлена після спливу строку, встановленого цими Умовами для оскарження здійсненої операції;

- щодо Комісії (щомісячного платежу, штрафу), нарахованої Банком, після закінчення трьох років з дня її нарахування (списання);

- для оскарження операції клієнтом надано недостатньо інформації та клієнт не виходить на зв'язок з Банком протягом трьох днів за контактами, що були вказані у Банку;

- на картці клієнта відсутня необхідна сума комісії, вказана у розділі 3.11., що попередньо блокується банком до отримання результату по оскарженню транзакції;

- для оскарження операції клієнтом надано недостатньо інформації та клієнт не виходить на зв'язок з Банком за контактами, що були вказані у Банку.

3.13. Банк не несе відповідальність за фінансові операції та має право на відмову від їх оскарження у випадку, якщо дані картки та тимчасові паролі стали відомі іншим особам внаслідок несумлінного виконання Клієнтом умов їхнього зберігання і використання та/або прослуховування або перехоплення інформації у каналах зв'язку під час використання цих каналів.

3.14. За розгляд Банком претензій Клієнта щодо оскарження операцій та представництво інтересів перед Міжнародною Платіжною Системою, в результаті чого оспорювана операція не скасовується, Клієнт сплачує Банку комісію за розшук (запит), анулювання переказу у розмірі згідно з Тарифами .

3.15. Банк має право утримати комісію з картки Клієнта за оскарження операції по платіжній картці при зверненні Банку до Міжнародної платіжної системи у випадку, якщо оскарження такої операції за попереднім прогнозом є ризиком збитку для Банку. Сума комісії утримується з картки клієнта за попереднім погодженням у випадку підтвердження збитку, розміром, що фактично понесений Банком.

3.16. У випадку, коли за результатом розгляду претензії Клієнта оспорювана операція скасовується, Банк зараховує грошові кошти на поточний рахунок Клієнта у сумі скасованої операції та комісії за розгляд банком претензії щодо оскарження Клієнтом операцій за платіжною карткою.

3.17. Повернення суми відшкодування за оскаржену Банком операцію здійснюється на картку, з якої проводилася операція.

3.18. У разі, якщо Клієнт протягом 120 днів з моменту здійснення операції не заявить вимог на отримання суми відшкодування за оскаржену Банком операцію, Банк має право на винагороду за проведення претензійної роботи в розмірі оскаржуваної транзакції.

3.19. Банк має право на власний розсуд прийняти рішення щодо зарахування грошових коштів у розмірі оскаржуваної Операції на поточний рахунок Клієнта до моменту розгляду претензії у Міжнародній платіжній системі, виходячи з оцінки ризику для Банку. Клієнт отримує відповідну пропозицію через дистанційні канали обслуговування. Максимальна сума транзакції для дострокового зарахування становить 30 000 грн.

3.20. Клієнт повинен дати згоду на дострокове зарахування коштів по диспуту. Регламент зарахування суми на поточний рахунок Клієнта з моменту отримання згоди - 3 (три) робочі дні.

3.21. У випадку, коли за результатом розгляду претензії отримана відмова у поверненні коштів, Клієнт зобов’язується повернути Банку попередньо зараховані грошові кошти та сплатити комісію за розгляд претензії згідно із Тарифами.

4. Яку передбачена відповідальність?

4.1. Клієнт несе повну відповідальність за несанкціоноване отримання грошових коштів з рахунку третіми особами, в разі якщо його дії або бездіяльність призвели до втрати електронного платіжного засобу, розголошенню ПІНа або іншої інформації, яка дає можливість ініціювати платіжну операцію.

4.2. Клієнт відповідає за операції з Картками, у тому числі з такими, що надані Банком його Довіреним особам. Неотримання виписки або несвоєчасне отримання не звільняє Держателя від виконання своїх зобов'язань за Договором.

4.3. Банк не несе відповідальність перед Клієнтом за виникнення конфліктних ситуацій поза сферою його контролю, пов'язаних зі збоями у роботі систем оплати, розрахунків, обробки і передачі даних, а також, якщо картка не була прийнята до оплати третіми особами.

4.4. У випадку якщо Клієнт надає згоду на здійснення операцій з Картками або нанесеними на них даними поза полем його зору, він несе повну відповідальність за їхнє можливе шахрайське використання надалі. Банк не несе відповідальність за операції, що супроводжуються правильним введенням ПІНа або нанесеними на картці даними.

4.5. Клієнт несе відповідальність за всі операції, що супроводжуються авторизацією, включаючи операції, що супроводжуються правильним введенням нанесених на картці даних, до моменту звернення Клієнта до Банку та блокування коштів на картрахунку і за всі операції, які не супроводжуються авторизацією, до моменту постановки картки в СТОП-ЛИСТ платіжною системою.

4.6. Клієнт надає свою згоду на те, що за замовчуванням при видачі Картки Банк блокує можливість використання Картки у мережі Інтернет, а також при здійсненні ризикових операцій у країні та за кордоном. 

4.7. Клієнт гарантує, що при проведенні переказу не буде здійснювати інвестиції за кордон шляхом переказу коштів в іноземній валюті/гривні на рахунок нерезидента, відкритий в Україні та/або за кордоном, якщо об’єкт інвестиції та/або продавець-нерезидент цього об’єкта має реєстрацію/місцезнаходження/місце проживання в державі (юрисдикції) яких віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон та/або визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом, та/або не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.